Радиолюбителски съкращения

 

 

Номер Произнасяне
0 ZERO
1 WUN
2 TOO
3 TREE
4 FOWER
5 FIFE
6 SIX
7 SEVEN
8 AIT
9 NINER

 

                

QRA?    Какво е името на вашата  станция?
QRB?    Какво е разстоянието между нашите станции?
QRG?    Каква е дължина на вълната (честотата)?
QRH?    Мени ли се  моята честота ?
QRI?     Какъв е тонът на моето предаване?
QRJ?    Слаби ли са моите сигнали ?
QRK?   Каква е разбираемостта на моите  сигнали?
QRL?    Зает ли сте?
QRM?  Имате ли смущения от други станции?
QRN?   Имате ли атмосферни смущения?
QRO?   Да  увеличавам ли   мощността?
QRP?    Да намалявам ли   мощността?
QRQ?   Да предавам ли  по-бързо?
QRS?    Да предавам ли   по-бавно?
QRT?    Да прекратя ли   предаването?
QRU?    Имате ли нищо за мен?
QRV?    Готов ли сте за   приемане?
QRW?   Да уведомя ли  . . ., че го викате  на . . . kHz?
QRX?    Кога ще ме  викате   отново?
QRY?    Кога е моят  ред?
QRZ?    Кой ме вика?
QSA?    Каква е силата на моите сигнали?
QSB?    Затихват ли моите сигнали?
QSD?    Лоша ли е моята манипулация?
QSK?   Можете ли да ме чувате   между сигналите си?
QSL?    Можете ли да потвърдите приемането?
QSP?    Ще предадете ли на  . .  ?
QSV?    Да предавам ли  за настройка " V "?
QSX?    Ще слушате ли  за . . . на . . . kHz?
QSY?    Да премина ли на предаване  на друга честота?
QSZ?   Да превам ли  всяка дума   по два пъти?
QTC?   Колко съобщения имате да предадете?
QTH?   Кое е Вашето географско местонахождение?
QTR?   Колко е точно часът?
QRA    Името на моята станция е . . .
QRB    Разстоянието между нашите станции е . . . км.
QRG    Вашата дължина на вълната (честотата) е . . .
QRH    Вашата честота се мени.
QRI     Тонът на вашето предаване е . . .
QRJ    Вашите сигнали са слаби.
QRK   Разбираемостта на вашите сигнали е . . .
QRL    Зает съм.
QRM  Имам смущения от други станции.
QRN   Имам атмосферни смущения.
QRO   Увеличавам  мощността.
QRP    Намалявам   мощността.
QRQ   Предавайте по-бързо.
QRS    Предавайте по-бавно.
QRT    Прекрати   предаването.
QRU    Нямам нищо за вас.
QRV    Готов съм да приемам.
QRW   Моля уведомете   . . ., че го викам на . . . kHz.
QRX    Ще ви викам отново в . . . часа.
QRY    Вашия ред е  номер . . .
QRZ    Вика Ви . . .
QSA    Силата на вашите сигнали е . . .
QSB    Вашите сигнали затихват.
QSD    Вашата манипулация е лоша.
QSK   Мога да Ви чувам между сигналите си.
QSL    Потвърждавам приемането.
QSP    Ще предам на . . .
QSV    Предавайте за настройка "V".
QSX    Ще слушам за . . . на . . . kHz.
QSY    Преминете на друга честота.
QSZ    Предавайте всяка дума   по два пъти.
QTC   Имам  . . .  съобщение за вас.
QTH   Моето географско местонахождение е . . .
QTR   Часът е точно . . .

 

 

73 -Всичко най-хубаво
88 -Любов и целувки
99 -Махай се
AA -Всичко след
AB -Всичко преди
ABLE -Възможен, способен
ABT -Относно, приблизително
ADR -Адрес
AIR -Въздух
ALL -Всичко
AM -Амплитудна модулация
ANSWER -Отговор
ANT -Антена
ANY -Кой и да е
AR -Край на съобщението
AS -Чакам, чакайте
ASK -Запитвам
ASLO -Също
AT -В....часа; на
BAND -Обхват
BCNU -Ще се срещнем отново
BD -Лош
BEAM -Насочена антена
BEST -Най-добър
BETTER -По-добре
BK -Прекъснете ме, полудуплекс
BN -Всичко между, между
BOOK -Книга
BOX -Кутия
BUG -Полуавтоматичен телеграфен ключ
BULL -Бюлетин
BUSY -Зает
BY -При, от
CALL -Инициал,повикване
CAN -Мога
CC -Кварцова стабилизация
CENTRAL -Централен
CFD -Потвърден
CFM -Потвърдете, потвърждавам
CHAT -Приятелски разговор
CHEERIO -Здравей, бъди здрав
CHIRPY -Чуруликащ тон
CL -Затварям станцията
CLD -Повикан
CLG -Викащ
CLOUDY -Облачно
CODE -Код, телеграфия
COLD -Студено
COME -Идвам, ела
CONDS -Условия за приемане
CONDX -Условия за DX
CONGRATS -Поздравления
CONTEST -Състезание
CONV -Конвертор
COPY -Записвам, приемам
COUNTRY -Страна
CQ -Общо повикване
CQDX -Викам далечни страни
CRD -Картичка
CU -Ще Ви викам
CUA -Дочуване
CUAGN -Ще се срещнем отново
CUD -Бих могъл
CUDNT -Не бих могъл
CUL -Ще се срещнем по-късно
CW -Телеграфия
DAY -Ден
DB -Децибел
DIPOLE -Дипол (антена)
DIRECT -Пряко, направо
DO -Правя (и)
DONT- Не правя (и)
DOUBLET -Дъблет (антена)
DOWN -Долу
DR -Драги
DX -Далечна страна
EAST -Изток
EASY -Лесно, лесен
END -Край
ENOUGH -Достатъчно
EQUAL -Равни
EQUIP -Апаратура
ES, AND -И
EVERY -Всеки
EX -Бивш
EXACT -Точен
EXACTLY -Точно
EXHIBITION Изложба
FAN -Радиолюбител, слушател
FAR -Далече
FAST -Бърз
FB -Отлично
FEEDER -Отвод, фидер
FER,FOR,FR -За
FEW -Малко, няколко
FINE -Прекрасно
FIRST -Първи
FM -Честотна модулация
FM,FRM -От
FOG -Мъгла
FONE -Телефония
FONES -Слушалки
FREQ Честота
FRIEND,FRD -Приятел
FROM -От
FULL -Пълен
GA - Добър следобед
GB -Довиждане
GD -Добър ден
GE -Добър вечер
GIVE -Давам
GLAD,GLD -Зарадван, доволен
GM -Добро утро
GN -Лека нощ
GOOD -Добър
GREETINGS -Поздравления
GROUND -Земя, заземление
GUNOR -Вашата стан.не се чува
HAD -Имах
HALF -Половина
HAM -Радиолюбител
HAMSHACK Р/любителски кът
HAMSPIRIT Р/любителски дух
HANDLE -Име
HAPPY -Щастлив
HAS -Той има
HAVE -Имам, имаме,имате
HE -Той
HF -Висока честота
HI -Смях, смея се
HIGN -Високо, висок
HIS -Неговият
HOLD -Държа
HOLIDAY -Празник, ваканция
HONOR -Почит, чест
HOPE -Надявам се
HOT -Горещо
HOUR -Час
HOW -Как
HR -Тук, чувам
HRD -Чут, чух
HVNT -Нямам
HVY -Тежък
HW? -Как? Как ме чувате?
HWS -Как е ....
I -Аз
IF -Ако
IN -В, във
INFO -Информация
INGREASE -Увеличавам
INPUT -Входяща мощност
INVITE -Покамвам
IS -Е
ISL -Остров
IT -То
JOB -Професия, работа
JOY -Радост
K- Покана за предаване
KEY -Морзов ключ
KN -Покана да предава
KNOW -Зная
KNOWNT -Не зная
KW -Киловат
LAST -Последен
LAT -Ширина(геофрафска)
LICENCE -Разрешително за TX
LID -Лош оператор
LIFF -Живот
LIGHT -Светлина
LIKE -Харесвам
LINE -Линия
LINK -Връзка, съединение
LITTLE -Малък, малко
LIVE -Живея
LIVING -Живеещ
LOCAL -Местен
LOG -Дневник
LONG -Дълъг
LOOK -Гледам
LOOK FOR -Следя за ....
LOVE -Обичам
LOW -Ниско
LSTN -Слушам
LTR -Писмо
LUCK -Щастие
LUCKY -Щастлив
M -Минута, метър
MA -Милиампери
MANY,MNI -Много
MAP -Географска карта
MC -Мегацикли
ME -Мене ме
MEET -Среща, срещам
MERRY -Весел
MEZ -Средноевропейско време
MIKE -Микрофон
MINE -Мой
MOD -Модулация
MONTH -Месец
MORE Повече
MSG Съобщение
MUST Трябва
MY,MI Ме
N Не, нищо
NAME Име
NEAR,NR Близо, около
NEED Нуждая се
NET Мрежа от станции
NET-CONTROL Диспечер при мрежа
NEVER Никога
NEW Нов
NEXT Следващ
NICE Мил, хубав
NIGHT Нощ
NIL Нищо
NO,NOT Не
NORTH Северен
NOTE Забележка, забелязах
NR Номер
NW,NOW Сега
OB Старо момче
OC Стари другарю
OF На, за
OFF Изключвам
OFTEN Често
OK Всичко е в ред
OLD Стар
OLD TIMER Дългогодишен р/любител
OM Стари човече
ON На, върху, включено
ONE Един
ONLY Само
OP Оператор
OPEN Отворен
OPS Оператори
OR Или
OSC Осцилатор
OTHER Друг
OUR Наш
OWN Собствен
P.O.BOX Пощенска кутия
PA Усилвател на мощност
PART Част, частично
PEACE Мир
PERCENT Процент
PIRATE Неразрешена люб. р/стн
PLATE Анод
PM След обяд
POST Поща, след
POWER,PWR Мощност
PRINT Печатем
PRINTED Отпечатен
PSE Моля
PSED Зарадван, доволен
QRMER Смущавач
QRP Маломощен предавател
QRR Замен
QSL Потвърждение
QSLL Взаимна размяна на картички
R Разбрано
RAIN Дъжд
RAINING Вали дъжд
RAY Лъч
RCVD Прието, получено
RCVR Приемник
RED Червен, червено
RIG Радиостанция, апаратура
ROOM Стая
ROUNDTABLE Около кръглата маса
RPRT Рапорт, съобщение
RPT Повторете
RX Приемник
SA,SAY Казвам, кажете
SEA Море
SECOND Втори
SED Казах
SEND Изпращам, предавам
SENT Изпатен,а,о
SHALL Ще
SHE Тя
SHORT Къс
SIDE Страна на нещо
SIGN Подпис
SIGS Сигнали
SILENCE Тишина, мълчание
SIMPLE Семпло, просто
SINCE От, тъй като, откакто
SINCERELY Искрен
SINE Инициал на оператор
SINGLE Единичен
SK Окончателен край
SKED Насрочена връзка
SLIGHT Леко
SLOW Бавен
SLOWLY Бавно
SMALL Малък
SO Тъй, така
SOLID Солодно, уверено
SOME Някой,я,е,някакъв,а,о
SOON,SN Скоро
SORRY,SRI Съжелявам
SOUTH Юг
STILL Все ощ
STN Станция
STOP Спирай, точка
STREET,STR Улица
SUMMER Лято
SURE Сигурно
SW Къси вълни
SWL Р/любител, слушател
TAKE Вземам
TAKE PART Вземам участие
TALK Говоря, казвам
TELL Казвам, говоря
TEST Проба, състезание
TESTING Пробващ
TFC Трафик
TG Телеграфия
THAT Онова
THE Определителен член
THEN Тогава
THERE Там
THEY Те
THINK,TNK Мисля
THIS Този
THRU Посредством
TILL До (за час)
TKS,TNX Благодаря
TKU Благодаря Ви
TO До
TODAY Днес
TOGETHER Заедно
TOMORROW Утре
TONE Тон
TONITE Тази нощ
TOO Също
TOW Другарю
TOWN Град
TRANSLATE Превеждам
TRANSMISSION Предаване
TROUBLE Затруднение
TRY Опитвам
TU За Вас, благодаря Ви
TUBE Радиолампа
TUBES Радиолампи
TV Тележизия
TVI Телевизионни смущения
TWIN Двоен
TX Предавател
U,YOU Вие
UFB Ултраотлично
UHF Ултрависоки честоти
UNKNOWN Неизвестен
UNTIL Докато
UP Горе, нагоре, върху
UR,YOUR Ваш
URS,YOURS Вашите
US Нас
USE Употребявам
USED Употребих, употребен
USING Употребяващ
VERY,VY Много
VFO Осцилатор с изменение на честота
VHF Много висока честота
VIA Чрез
W Дума
WAR Война
WARM Топло
WAS Беше
WATCH Часовник
WAVE Вълна
WAY Начин, път
WDS Думи
WE Ние
WEAK Слаб
WEEK Седмица
WEEK END Край на седмицата
WELL Добре
WERE Бяха
WEST Запад
WHEN Кога, когато
WHO Кой, коя,който, които
WHOLE Цял
WHY Защо
WIDE Широк
WILL Ще
WIND Ветровито
WINDOM Вид антена
WINDY Ветровито
WIRE Жица
WISH Желая
WISHES Желания, пожелания
WITH,WID С, със
WKD Работил, работих
WKG Работещ
WORK,WRK Работя, работи
WRLS Безжичен
WRM Думи в минута
WUD Бих
WX Време (метеоролог.)
XCUS Извинявайте
XMTR Преподавател
XPECT Очаквам
XTAL Кристал
XYL Омъжена жена
YAGI Тип антена
YEAR Година
YESTERDAY Вчера
YET Още
YL Девойка р/любител
YOU, U Вие
ZEPP Тип антена
ZERO Нула
ZONE Зона

           

Рейтинг 5 от 5
Оценете статията

Коментари за Радиолюбителски съкращения

.com

Бъди първи, който ще напише коментар