Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България
Радиочестоти за аварийна комуникация
служба
честоти
гражданска
9 канал (на 27,065 MHz)
морска
2182 kHz
156,800 MHz
авиационна гражданска
121,500 MHz
военна
243,000 MHz
любителска
VHF
(само в България)
R1
145,025/145,625 MHz (FM)
R2
145,050/145,650 MHz (FM)
HF
(международни)
3,760 MHz 7,060 MHz 14,300 MHz
18,160 MHz 21,360 MHz (SSB)Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България[4
Честота Обхват Радиолюбителски клас Ретранслатори Радиоориентиране
диапазон честотна лента служба име λ 1 2
ниски
честоти
135,7 – 137,8 kHz неподвижна
морска подвижна
Радионавигация
любителска
километров 2,2 km Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
средни
честоти
1810 – 1850 kHz любителска хектометров 165 – 162 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
високи
честоти
3500 – 3510 kHz любителска неподвижна
подвижна, с изключение
на въздушна подвижна
декаметров 85 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
3510 – 3600 kHz 83 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol confirmed.svg
3600 – 3800 kHz 79 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
7000 – 7100 kHz любителска
любителска-спътникова
43 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
7100 – 7200 kHz любителска 42 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
10100 – 10150 kHz НЕПОДВИЖНА
любителска
30 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
14000 – 14250 kHz любителска
любителска-спътникова
21 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
14250 – 14350 kHz любителска Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
18068 – 18168 kHz любителска
любителска-спътникова
17 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
21000 – 21450 kHz 14 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
24890 – 24990 kHz 12 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
28 – 29,5 MHz 11 – 10 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
29,5 – 29,7 MHz Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
много
високи
честоти
50,05 – 50,20 MHz ЗЕМНА ПОДВИЖНА
любителска[5]
метров 6 m Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
144 – 145 MHz любителска
любителска-спътникова
2 m Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol confirmed.svg
145 – 146 MHz Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
ултра
високи
честоти
430 – 432 MHz любителска радиолокация дециметров 70 – 68 cm Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
432 – 433 MHz любителска радиолокация
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
433 – 433,05 MHz Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
433,05 – 434,79 MHz любителска радиолокация
Земна подвижна
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
434,79 – 435 MHz любителска
любителска-спътникова
радиолокация
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
435 – 438 MHz Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
438 – 440 MHz любителска радиолокация Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
1240 – 1290 MHz ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА —
СПЪТНИКОВО (активно)
радиолокация
радионавигация спътникова
(Космос – Земя) (Космос – Космос)
любителска
24 – 23 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
1290 – 1300 MHz 23 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg
2300 – 2400 MHz НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
любителска
радиолокация
13 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
2400 – 2450 MHz НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
любителска
любителска-спътникова
12 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
свръх
високи
честоти
3400 – 3500 MHz   сантиметров 8,5 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
5650 – 5725 MHz   5 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
5725 – 5830 MHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
5725 – 5830 MHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
5830 – 5850 MHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
5830 – 5850 MHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
10 – 10,30 GHz   3 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
10,45 – 10,50 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
10,45 – 10,50 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
24 – 24,05 GHz   1 cm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
24,05 – 24,25 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
крайно
високи
честоти
47 – 47,2 GHz   милиметров 6 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
47,2 – 47,5 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
47,5 – 47,9 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
48,2 – 48,54 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
76 – 77,5 GHz   4 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
77,5 – 78 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
78 – 79 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
79 – 81 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
81 – 81,5 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
122,25 – 123 GHz   2,5 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
134 – 136 GHz   2,2 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
136 – 141 GHz   2,1 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
241 – 248 GHz   1,2 mm Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg
248 – 250 GHz   Symbol confirmed.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg Symbol unrelated.svg

 

 

 

Радиолюбителски клас 1
Радиочестотна лента
Разпределение на радиочестотната лента по радиослужби, съгласно
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
Максимална мощност
на изхода на предавателя
Клас на излъчване
W dBW
135,7 – 137,8 kHz неподвижна
морска подвижна
Радионавигация
любителска
1 0 А1А
1810 – 1850 kHz любителска 10 20 A1A, J3E
3500 – 3800 kHz любителска неподвижна
подвижна, с изключение
на въздушна подвижна
350 25,4 Всички класове на излъчване
7000 – 7100 kHz любителска
любителска-спътникова
7100 – 7200 kHz любителска
10100 – 10150 kHz НЕПОДВИЖНА
любителска
350 25,4 А1А, A3E, J2(A, B, C, D),J3C
14000 – 14250 kHz любителска
любителска-спътникова
350 25,4 Всички класове на излъчване
14250 – 14350 kHz любителска
18068 – 18168 kHz любителска
любителска-спътникова
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,7 MHz
50,05 – 50,20 MHz ЗЕМНА ПОДВИЖНА
любителска
10 10 A1(A, B, C, D);J3(C, E, F),J3(C, E, F)
144 – 146 MHz любителска
любителска-спътникова
100 20 Всички класове на излъчване
430 – 432 MHz   50 17 Всички класове на излъчване
432 – 433,05 MHz  
432 – 433,05 MHz  
433,05 – 434,79 MHz  
434,79 – 438 MHz  
438 – 440 MHz  
1240 – 1300 MHz  
2300 – 2400 MHz   10 10 Всички класове на излъчване
2400 – 2450 MHz   5 7 Всички класове на излъчване
3400 – 3500 MHz  
5650 – 5725 MHz  
5725 – 5830 MHz  
5725 – 5830 MHz  
5830 – 5850 MHz  
5830 – 5850 MHz  
10 – 10,30 GHz   1 0 Всички класове на излъчване
10,45 – 10,50 GHz  
10,45 – 10,50 GHz  
24 – 24,05 GHz  
24,05 – 24,25 GHz  
47 – 47,2 GHz  
47,2 – 47,5 GHz  
47,5 – 47,9 GHz  
48,2 – 48,54 GHz  
76 – 77,5 GHz  
77,5 – 78 GHz  
78 – 79 GHz  
79 – 81 GHz  
81 – 81,5 GHz  
122,25 – 123 GHz  
134 – 136 GHz  
136 – 141 GHz  
241 – 248 GHz  
248 – 250 GHz  

 

 

Радиолюбителски клас 2
Радиочестотна лента
Разпределение на радиочестотната лента по радиослужби, съгласно
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
Максимална мощност
на изхода на предавателя
Клас на излъчване
W dBW
144 – 146 MHz любителска
любителска-спътникова
5 7 А3Е, F2D, F3E, J3E
430 – 432 MHz любителска радиолокация
432 – 433,05 MHz любителска радиолокация
Изследване на земята спътниково (активно)
433,05 – 434,79 MHz любителска радиолокация
Земна подвижна
Изследване на земята спътниково (активно)
434,79 – 438 MHz любителска
любителска-спътникова радиолокация
Изследване на земята спътниково (активно)
438 – 440 MHz любителска радиолокация

 

 

Рейтинг 5 от 5
Оценете статията

Коментари за Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България

.com

Бъди първи, който ще напише коментар