Аварийна комуникация

Аварийната комуникация (на английски: Emergency traffic) е обмен на електронни съобщения, най-често гласови данни чрез адиовръзка, за излъчване и приемане на сигнали за бедствие.
Използването на технически средства и честоти, предназначени за аварийна комуникация, е допустимо само когато живота на хората се намира под непосредствена и неизбежна опасност, и те се нуждаят от незабавна помощ, или предупреждение. Използването на технически средства и честоти за аварийна комуникация при всички други обстоятелства е грубо нарушение на международните закони, както и на повечето местни такива.

Процедура за аварийна комуникация
Започване на нова радиовръзка
1. Сигнал за бедствие — радиостанцията се настройва на необходимата аварийна
честота и се повтаря три пъти думата MAYDAY: „Мейдей, мейдей, мейдей!“
2. Идентификация — обявява се повиквателния знак, името на кораба, ИКАО-кода
на самолета или името на лицето и се потвърждвава искането за помощ: „Тук е
... (позивна или име). Моля за незабавна помощ! (на английски: This is ... asking
for help!)“
3. Аварийна ситуация — съобщава се характера на аварийната ситуация,
например: „Пожар на борда“! или „Пострадахме от свлачище“!
4. Местоположение — съобщават се точните географски координати. Когато те са
неизвестни, се обявява последното точно известно местоположение и
приблизителното отстояние от него:
    1. Намирам се в точка с координати ... (северна ширина) ... (източна
дължина) — на английски: My location is ... North ... East.;
    2. Намирам се на ... (километра) ... (посоката — източно, западно, северно,
южно) от ... (последното точно известно местоположение).
5. Брой и състояние на пострадалите — съобщава се броят на хората и дали могат
да се придвижват самостоятелно: „На борда има ... души, няма ранени и
трудноподвижни лица“. или „С мен има още ... души, ... от тях не могат да се
придвижват самостоятелно“.


Намеса в съществуваща радиовръзка
Когато животът на хората се намира в непосредствена и неизбежна опасност, е
допустима намеса в радиоразговори на други кореспонденти, за искане на помощ, на
всякакви честоти. Изчаква се пауза в разговора, когато единият кореспондент е
завършил репликата си, а другият още не е отговорил, и се съобщава:
1. Искане за прекъсване на връзката — повтаря се три пъти думата BREAK: „Брек,
брек, брек!“
2. Идентификация и причина за прекъсване на връзката — обявяват се
повиквателния знак и искането за аварийна комуникация: „Тук е ... (позивна или
име), авариен трафик! (на английски: This is ... declaring emergency!)“
3. Аварийна ситуация, местоположение, брой и състояние на пострадалите -
както в предишния раздел.
Обявяването на „авариен трафик“ (на английски: declaring emergency) е равнозначно
на искане за помощ със сигнала MAYDAY.
# ‐ Радиотелеграфия ( CW ) ‐ „ S O S “ ∙∙∙ ‐ ‐ ‐ ∙∙∙
# ‐ Радиотелефония ‐ „ MAYDAY “Що е то аварийна комуникация

Както всички знаем едно от призванията на радиолюбителите от цял свят това е да помагат с осъществяването на
комуникации по време на бедствия и аварии. Историята е богата на случаи, в които радиолюбителите са били
незаменимо звено в осъществяването на комуникации по време на бедствия и аварийни ситуации.

Аварийна комуникация е обмен на електронни съобщения, най-често гласови данни чрез радиовръзка,
за излъчване и приемане на сигнали за бедствие. Аварийните честоти са предназначени изключително
за аварийна комуникация – обмен на радиоелектронни съобщения при кризи, бедствия и аварии.

Що е то сигнал за бедствие и кога да го използваме

Сигнал за бедствие е международно приет начин за искане на помощ. Сигнализацията се извършва чрез
радиовръзка, визуални или звукови средства. Подаването на такъв сигнал означава, че животът на хората
се намира под непосредствена и неизбежна опасност и те се нуждаят от незабавна помощ. Подаването на
сигнал за бедствие при всички други обстоятелства е грубо нарушение на международните закони, както
и на повечето местни такива.

Аварийни честоти

VHF (само за България)

Радиочестоти за аварийна комуникация
служба
честоти
гражданска
9 канал (на 27,065 MHz)
морска
2182 KHz
156,800 MHz
авиационна гражданска
121,500 MHz
военна
243,000 MHz
любителска
VHF
(само в България)
R1

145,025
145,625 MHz

R2
145,050
145,650 MHz
HF
(международни)
3,760 MHz
7,060 MHz
14,300 MHz
18,160 MHz
21,360 MHz

HF международни

HF 3,760 MHz
7,110 MHz
14,300 MHz
18,160 MHz
21,360 MHz

Процедурите за водене на комуникации по време на бедствия и аварии можете да намерите в сайта в PDF
формат, кратката версия с основните правила преведена на Български език от Иваило Марков LZ1IRQ и
пълната версия на Английски език.

За въпроси, предложения, консултации и допълнителна информация се обръщайте към Стефан
Александров LZ1WDX - мениджър на звено комуникации по време на бедствия и аварии към БФРЛ.

http://www.bfra.bg/abouthamradio/emcom