Кодове на видовете излъчвания
Кодове на видовете излъчвания
A1 - Две странични ленти (DSB) - без използване на модулирана подносеща
A1A CW (на слух) Teлеграфия - за слухово приемане
A1B CW (бърза) Teлеграфия – за автоматично приемане
A1C FAX Факсимиле
A1D CW(DSB) Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
A2 - Две странични ленти (DSB) - с използване на модулирана подносеща
A2A CW (на слух) Teлеграфия - за слухово приемане
A2B CW (auto) Teлеграфия – за автоматично приемане
A2C FAX Факсимиле
A2D Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
A3 - Две странични ленти (DSB) - аналогова информация
A3C FAX Факсимиле
A3E AM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
A3F ATV Телевизия (видео)
 
F1 - Честотна модулация, без изолване на модулирана подносеща
F1A CW Teлеграфия - за слухово приемане
F1B RTTY(FSK), SITOR-A, Teлеграфия – за автоматично приемане
BAUDOT, FSK-Hell
F1C FAX Факсимиле
 
F2 - Честотна модулация, с използване то на модулирана подносеща
F2A CW Teлеграфия - за слухово приемане
F2C FAX Факсимиле
F2D PACKED(FSK) Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
F3 - Честотна модулация, аналогова информация
F3C FAX Факсимиле
F3E FM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
F3F SSTV Телевизия (видео)
 
G3 - Фазова модулация, аналогова информация
G3C FAX Факсимиле
G3E FM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
G3F ATV, SSTV Телевизия (видео)
 
J2 - Една странична лента, потисната носеща (SSB) , с използване на модулирана подносеща
J2A CW Teлеграфия - за слухово приемане
J2B CW Teлеграфия – за автоматично приемане
J2C FAX Факсимиле
J2D Clover Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
J3 - Една странична лента, потисната носеща (SSB), аналогова информация
J3C FAX Факсимиле
J3E SSB Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
J3F ATV Телевизия (видео)
 
R3 - Една странична лента, намалено или променливо ниво на носещата, аналогова информация
R3C FAX Факсимиле
R3E SSB намалена носеща Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
 
Рейтинг 5 от 5
Оценете статията

Коментари за Кодове на видовете излъчвания

.com

Бъди първи, който ще напише коментар