Кодове на видовете излъчвания Кодове на видовете излъчвания
Кодове на видовете излъчвания
A1 - Две странични ленти (DSB) - без използване на модулирана подносеща
A1A CW (на слух) Teлеграфия - за слухово приемане
A1B CW (бърза) Teлеграфия – за автоматично приемане
A1C FAX Факсимиле
A1D CW(DSB) Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
A2 - Две странични ленти (DSB) - с използване на модулирана подносеща
A2A CW (на слух) Teлеграфия - за слухово приемане
A2B CW (auto) Teлеграфия – за автоматично приемане
A2C FAX Факсимиле
A2D Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
A3 - Две странични ленти (DSB) - аналогова информация
A3C FAX Факсимиле
A3E AM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
A3F ATV Телевизия (видео)
 
F1 - Честотна модулация, без изолване на модулирана подносеща
F1A CW Teлеграфия - за слухово приемане
F1B RTTY(FSK), SITOR-A, Teлеграфия – за автоматично приемане
BAUDOT, FSK-Hell
F1C FAX Факсимиле
 
F2 - Честотна модулация, с използване то на модулирана подносеща
F2A CW Teлеграфия - за слухово приемане
F2C FAX Факсимиле
F2D PACKED(FSK) Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
F3 - Честотна модулация, аналогова информация
F3C FAX Факсимиле
F3E FM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
F3F SSTV Телевизия (видео)
 
G3 - Фазова модулация, аналогова информация
G3C FAX Факсимиле
G3E FM Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
G3F ATV, SSTV Телевизия (видео)
 
J2 - Една странична лента, потисната носеща (SSB) , с използване на модулирана подносеща
J2A CW Teлеграфия - за слухово приемане
J2B CW Teлеграфия – за автоматично приемане
J2C FAX Факсимиле
J2D Clover Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
 
J3 - Една странична лента, потисната носеща (SSB), аналогова информация
J3C FAX Факсимиле
J3E SSB Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
J3F ATV Телевизия (видео)
 
R3 - Една странична лента, намалено или променливо ниво на носещата, аналогова информация
R3C FAX Факсимиле
R3E SSB намалена носеща Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
 

Коментари за Кодове на видовете излъчвания

.com

Бъди първи, който ще напише коментар