Примерни тестове за придобиване на радиолюбителски клас

В България, както и навсякъде по света е нужно да изкарате радиолюбителски курс и след това да издържите изпита. Радиолюбителските класове са както следва: клас 2, клас 1. Всеки един от класовете ви дава право да използвате определени честотни диапазони.

Разликата между клас 2 и клас 1 се състои в това, че радиолюбителите, притежаващи разрешително за правоспособност за клас 1 имат право да работят в повече радиочестотни ленти и с по-големи мощности.

За де се сдобиете с клас 1, първо необходимо да се положи изпит за придобиване на радиолюбителски клас 2.

Тук ще намерите онлайн тестове за радиолюбителски лиценз. Тестове за радиолюбител клас 1 и тестове за радиолюбител клас 2. В теста можете да видите правилния отговор като натиснете "очичките" (и на мен ми е странно, но това са очички) в долния десен ъгъл. Също както е в официалния документ.

Какво представлява изпита за радиолюбители и какъв материал обхваща?

Изпитът е писмен, под формата на тест. Той включва теми:

  1. Електротехника и радиотехника;
  2. Кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
  3. Нормативна уредба - Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Всеки тест съдържа 60 въпроса. Изпитът се счита за успешно положен, ако сте отговорили правилно на не по-малко от 48 въпроса. Или това прави приблизително 76% верни отговори.

Тестовете може да намерите на следните линкове:

Рейтинг 5 от 5
Оценете статията

Коментари за Примерни тестове за придобиване на радиолюбителски клас

LZ1OOT

Може да се ползва, но няма да ти трябва

(YYYY-MM-DD) ⏱ 2022-08-31 11:53:09
Иван

може ли да се ползва калкулатор

(YYYY-MM-DD) ⏱ 2022-08-31 10:20:21