LZ1OOT

Радиолюбителят е физическо лице, което притежава разрешение за правоспособност на радиолюбител за осъществяване на радиолюбителска дейност, или притежава хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), където без материален интерес и за собствени нужди осъществява електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба.

ВАЖНО!

За осъществяване на радиолюбителска дейност в България е необходим лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията. Нарушителите се наказват с лишаване от свобода до 5 години, по чл. 348 от Наказателния кодекс.

Гражданската радиовръзка е частен вид радиолюбителска дейност, за която не се изисква официален лиценз.

 

 

"Наръчник на радиолюбителя" - издателство Техника"Наръчник на радиолюбителя" - издателство Техника
Етика и процедури при работа на радиолюбителяЕтика и процедури при работа на радиолюбителя

https://ham-bulgaria.com/tests/4 https://ham-bulgaria.com/tests/3 https://ham-bulgaria.com/tests/1 https://ham-bulgaria.com/tests/2 http://ham-bulgaria.com https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=440BF4B9A0208862087AAFE7372C29A8?idMat=133729 http://lansing182.amsat.org/status/ https://hose.brandmeister.network https://repeaters.lz1oot.com/pozivna.php https://repeaters.lz1oot.com/ https://www.ariss.org/current-status-of-iss-stations.html https://www.voacap.com/qth.html https://www.voacap.com/hf/ https://www.radartutorial.eu/03.linetheory/tl06.en.html https://www.cdt21.com/design_guide/impedance-and-standing-wave-ratio/ https://www.everythingrf.com/rf-calculators/return-loss-to-vswr-calculator http://77.85.192.92/ipsc/index.html https://lz1oot.com/radio_codes.html https://radioid.net/ https://aprs.fi/ http://testove.repeaters.bg/home https://crc.bg/bg/rubriki/143/testove-za-provejdane-na-izpiti-za-pravosposobnost-na-radiolubiteli http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:1666:1916183909904812::NO:RP:: http://www.bfra.bg/ https://lz.free.bg/ http://repeaters.lz1ny.net/cgi-bin/repeaters.py Радиолюбителството у нас - Българска национална телевизия Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България Какво представлява SNR - съотношението сигнал / шум и как да го изчислим? Защо "HAM" радио? Историята за произхода на значението HAM радио. Кодове на видовете излъчвания What is Ham Radio? Импеданс и съотношение на постоянна вълна. Какво е скин ефект? Доплеров ефект / ефекта на Доплер Радиолюбителски съкращения PMR радио честоти Какво е VSWR и калкулатор Какво означава AOTA, BOTA, CASHOTA, GOTA, IOTA, JOTA, LOTA, POTA, SOTA, WOTA? Любителски дневници (logbook) за печат Калкулатор за антена за земна равнина на четвърт вълна Аварийни комуникации (EMCOM) Урок за настройка на raspberry pi за използване на ham радио BAOFENG 5R Menu Връзки към институции Линкове към сайтове със списъци на рипитрите Автоматична система за докладване на пакети APRS Примерни тестове за придобиване на радиолюбителски клас

Добави линк

НЕ СЪМ РОБОТ

 

 

79.19407